Friday, 28/01/2022 - 14:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Liên Minh

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN MINH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NỘI DUNG GIÁO DỤC "LỄ PHÉP THÂN THIỆN TRUNG THỰC VÀ TRÁCH NHIỆM" NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch số 545/KH-PGDĐT ngày 19/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 612/PGDĐT ngày 13/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai về việc xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022;

          Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-MNLM  ngày 03/9/2021 của Trường Mầm non Liên Minh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

          Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị.

          Trường Mầm non Liên Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức các nội dung giáo dục nhằm thực hiện chuyển đổi hành vi, hình thành các phẩm chất: Lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm trong nhà trường năm học 2021-2022.

- Tạo môi trường “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ trong Trường Mầm non Liên Minh.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải được triển khai sâu rộng, thực hiện thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ tham gia.

- Nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với nhận thức của trẻ, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của nhà trường.

- Phối hợp giữa cấp ủy, đoàn thể trong nhà trường nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.

          II. NỘI DUNG

          Giáo dục chuyển đổi hành vi, hình thành các phẩm chất đạo đức cho trẻ. Năm học 2021-2022 thực hiện thông điệp giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” của ngành Giáo dục và đào tạo Tỉnh Thái nguyên.

Tuyên truyền và giáo dục trẻ thông điệp của trường Mầm non Liên Minh: “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”

1. Giáo dục lễ phép

 - Nhà trường thực hiện giáo dục trẻ cách nói chuyện lễ phép, biết thưa gửi, chào hỏi, dạ vâng, cảm ơn, xin lỗi và những hành vi ứng xử đối với ông bà, bố mẹ, cô giáo và những người xung quanh

 Phương pháp, hình thức tổ chức:

 Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

 Giáo viên dạy trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép thông qua các hoạt động, trong các giờ sinh hoạt hàng ngày.

2. Giáo dục thân thiện

- Giáo dục thân thiện là tất cả những gì trẻ em cần để sống và lớn lên một cách vui tươi, lành mạnh, an toàn. Đảm bảo cho trẻ tham gia tích cực chủ động vào quá trình phát triển, mỗi trẻ đều có cơ hội phát triển tối ưu những tiềm năng sẵn có để hình thành những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Giáo viên đóng vai trò là người trực tiếp truyền đạt tích cực trong việc giáo dục và phát triển nhân cách của trẻ.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

 Nhà trường xây dựng bộ quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học và các giải pháp giáo dục tích cực cho học sinh.

 Tạo không gian xanh, sạch, đẹp trong trường, lớp học. Tạo cho trẻ cảm giác thoải mái và dễ chịu khi đến trường.

 Tăng cường giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm, xây dựng các chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống; Tạo điều kiện để thực hiện bình đẳng về quyền lợi học tập cho học sinh, không phân biệt bất kỳ sự khác nhau nào về tình trạng kinh tế gia đình, giới tính, dân tộc, tôn giáo…

 Nhà trường phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh nhằm giáo dục ý thức tôn trọng, bình đẳng cho trẻ. Nội dung này được lồng ghép vào trong từng hoạt động học, trong các giờ sinh hoạt hàng ngày của trẻ.

 Tiếp tục triển khai hiệu quả hộp thư góp ý, hộp thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng… để tiếp nhận, xử lý các thông tin để kịp thời tư vấn, giải quyết những vấn đề xảy ra đối với trẻ.

3. Giáo dục trung thực

- Đối với trẻ mầm non tính trung thực thể hiện ở việc trẻ biết cần phải nói đúng sự thật xảy ra, không nói dối, nói sai thực tế, khi làm sai phải dũng cảm nhận lỗi, không đổ lỗi cho người khác hoặc cho hoàn cảnh.

Phương pháp, hình thức tổ chức:

Giáo dục trẻ trung thực trong mọi hoạt động, từ sinh hoạt đến học tập,  ứng xử…

 Phối kết hợp với phụ huynh để cùng giáo dục trẻ.

 Nêu gương người tốt, việc tốt và những câu chuyện về người thật, việc

thật sống trung thực trong thực tế tại trường, đồng thời kịp thời lên án sự thiếu

trung thực trong các tình huống cụ thể hàng ngày.

4. Giáo dục Trách nhiệm

- Nhà trường phối hợp với phụ huynh giáo dục trẻ sống có trách nhiệm, tự giác thực hiện các quy định chung và các công việc được giao không cần phải nhắc nhở, có trách nhiệm, trẻ tìm thấy niềm vui trong học tập, gắn bó với gia đình, tập thể, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. 

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

 Giáo dục lồng ghép thông qua các hoạt động để trẻ hiểu được trách nhiệm bao gồm: Sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Sống có trách nhiệm với cô giáo, bạn bè, nhà trường và sống có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với đất nước, với Tổ quốc.

 Giáo viên dạy trẻ những giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, cụ thể là ý thức trách nhiệm trong học tập, sinh hoạt để trẻ trở thành những con người toàn diện, biết sống và biết tôn trọng người khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Nhà trường xây dựng và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”năm học 2021-2022.

Giáo viên căn cứ tình hình thực tế tại nhóm lớp linh hoạt lồng ghép, tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”cho trẻ      Thường xuyên kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được trong việc tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”

Trên đây là Kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”năm học 2021-2022 của Trường Mầm non Liên Minh. Đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên, học sinh nghiêm túc thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT ;

- Các tổ CM;

- Lưu: VT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hà Thị Thu Hương

Tác giả: Hà Thị Thu Hương
Nguồn: mnlienminh.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 01 : 319
Năm 2022 : 319