Friday, 25/06/2021 - 10:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Liên Minh

Kế hoạch tổ mẫu giáo năm học 2016-2017

Kế hoạch tổ mẫu giáo năm học 2016-2017

                                 KẾ HOẠCH  TỔ CHUYÊN MÔN

A. KẾ HOACH CHUNG

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ

I. Đặc điểm tình hình chung của tổ:

- Tổ mẫu giáo có 10 nhóm lớp

- Mẫu giáo 3-4  tuổi: 3 lớp  58 cháu.

- Mẫu  giáo 4-5 tuổi : 2  lớp 54  cháu.

- Mẫu  giáo 5-6 tuổi: 5 lớp 156   cháu

- Tổng số có:  18 đ/c  giáo viên, 1 hiệu phó phụ trách chuyên môn mẫu giáo

+Công lập:  17  đ/c

+ Hợp đồng huyện:   2 đồng chí

+Hợp đồng trường:  Không  

*Đảng viên: 11 đồng chí

+ Lao Thị Loan                                 

 + Phan Thị Út Hường

+ Lương Thị Điều                             

+ Phan Thị Hồng Vân

+ Vương Thị  Ngọc Ánh                

+ Nịnh Thị Ngân

+ Lương Thị Kiều                             

 + Bế Thị Điệp

+ Trần Thị Chinh     

+ Hà Thị Thùy  

+ Lê Thị  Kim cúc                       

*Đối tượng đảng: 2 đồng chí

+ Phan Thị Mến

+  Nguyễn Thị Phương

1. Danh sách các thành viên trong tổ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

NV được phân công

Khu vực

XL giảng dạy năm trước

Danh diệu thi đua năm trước

Đăng ký XL

giảng dạy năn nay

Đăng ký danh hiệu thi đua năm nay

1

Lao Thị Loan

TV

Hp

 

Tốt

Lđtt

Tốt

Lđtt

2

Vương T. Ngọc Ánh

TT

Gv

Thâm

Tốt

Lđtt

Tốt

Lđtt

3

Lương ThịĐiều

TP

Gv

Thâm

Tốt

Lđtt

Tốt

Lđtt

4

Nguyễn T.Thắm

TV

Gv

Knang

Tốt

Lđtt

Tốt

Lđtt

5

Trần Thị Chinh

TV

Gv

Thâm

Tốt

Lđtt

Tốt

Lđtt

6

Triệu Thị Thanh

TV

Gv

Kẹ

Tốt

Lđtt

Tốt

Lđtt

7

Nguyễn T. Kim Cúc

TV

Gv

Nhâu

Tốt

Cstđ

Tốt

Cstđ

8

Nông Thị Thuận

TV

Gv

Thâm

Tốt

Htnv

Tốt

Lđtt

9

Bế Thị Điệp

TV

Gv

Nhâu

Tốt

Lđtt

Tốt

Lđtt

10

Hà Thị Thùy

TV

Gv

Thâm

Tốt

Cstđ

Tốt

Cstđ

11

Lương Thị Kiều

TV

Gv

Thâm

Tốt

Cstđ

Tốt

Cstđ

12

Phan T.Út Hường

TV

Gv

Nác

Tốt

Lđtt

Tốt

Lđtt

13

Hoàng Thị Chinh

TV

Gv

Nác

Tốt

Lđtt

Tốt

Lđtt

14

Nguyễn Thị Hồng

TV

Gv

Thâm

Tốt

Lđtt

Tốt

Lđtt

15

Phan Thị Mến

TV

Gv

Thâm

Tốt

Lđtt

Tốt

Lđtt

16

Nguyễn T.Quyên

TV

Gv

Nhâu

Tốt

Lđtt

Tốt

Lđtt

17

Nịnh Thị Ngân

TV

Gv

Knang

Tốt

Lđtt

Tốt

Lđtt

18

Hoàng Thị Vân

TV

Gv

Thâm

 

 

Tốt

Htnv

19

Hoàng T Khánh Ly

TV

Gv

Thâm

 

 

Tốt

Htnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Những thuận lợi và khó khăn

2.1 Thuận lợi:

-Nhìn chung về điều kiện cơ sở vật tương đối đầy đủ cho việc dạy và học ở trường

- Được sự quan tâm giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, và các bậc phụ huynh học sinh.

- Đội ngũ GV trẻ nhiệt tình yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, hoàn  tốt nhiệm vụ.

- Các đồng chí giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn không ngừng học hỏi và các đồng chí luôn có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn.

- Có một số  đồng chí giáo viên có kimh nghiệm giảng dạy và chăm sóc trẻ lâu năm.

2. Khó khăn:

-  Còn một số ít đồng chí giáp viên còn trẻ , có 2 đ/c mới vào nghành  kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế,  1/3 đ/c con nhỏ thời gian đầu tư cho chuyên môn còn hạn chế, tinh thần và trách nhiệm làm việc chưa được cao, nên chất lượng giảng dạy chưa được tốt, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy còn hạn chế.

- Còn một số  phụ huynh chưa hiểu về ngành học MN nên cô giáo còn gặp khó khăn trong việc dạy trẻ.

- Nhà trường có nhiều điểm trường lẻ nên việc học hỏi đồng nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, một số điểm trường học sinh là dân tộc Dao còn nhút nhát trong giao tiếp và học tập.

- Điểm trường Kẹ, Nác, Khuân nang chưa có điện nên việc cập nhập công nghệ thông tin vào giảng dạy khó thực hiện.

- Với những khó khăn trên ảnh hưởng không ít tới công việc của giáo viên  và nhiệm vụ năm học. song tập thể tổ mẫu giáo quyết tâm khắc phục khó khăn và tận dụng mọi thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong năm học này với ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHẤN ĐẤU CỦA TỔ:

1. Giáo dục tư tưởng đạo đức:

- Giáo dục tư tưởng đạo đức có  tương tưởng  lập trường vững vàng, có đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh, dản dị quan hệ tốt với bàn bè đồng nghiệp, với phụ huynh và học sinh, thức hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành cũng như của trường đề gia, tham gia tốt vào các công tác đoàn thể khác

2. Thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn, hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ:

-Tổ trưởng chuyên môn triển khai các văn bản chỉ đạo chuyên môn cho các thành viên trong tổ năm được và cùng nhau thực hiện.

-Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề theo quy định mỗi tháng 2 tiết

-Kiểm tra việc thực hiên quy chế chuyên môn của các tổ viên đã thực hiện tốt chưa?

-Kế hoạch thao giảng dự giờ,  thăm lớp,rút kinh nghiệm cho các tổ viên

-Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề

-Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

-Các hoạt động dự giờ đồng nghiệp, nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

-Các tổ viên lên lớp phải có đồ dùng đồ chơi mỗi tổ viên điều phải làm đồ chơi theo chủ đề, theo tháng

3. Công tác đoàn thể

-Tham gia vào các công tác đoàn thể, trường và các ban nghành phát động

4. Công tác khác

Tham gia đầy dủ các công tác khác do nhà trường và địa phương phát động

5. Chỉ tiêu đăng ký

-Các thành viên trong tổ điều đăng ký lớp lao động tiên tiến trở lên

-Đăng ký tổ lao động tiên tiến xuất sắc

5.1.Phát triển về số lượng

-Duy chì sỹ số từ đầu năm đến cuối năm đạt 100%

-Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp trong độ tuổi 5 tuổi dạt 100%, 4 tuổi  đạt 95%, duy trì từ đầu năm đến cuối năm học

-Số trẻ được hòa nhập cộng đồng 5 tuổi đạt 100%, 4 tuổi đạt 95%

100% trẻ năm tuổi ra lớp học

5.2.chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Chất lượng trẻ đạt các mặt của 5 linh vực thể chất- ngôn ngữ-thẩm mỹ- tình cảm và kỹ năng xã hội- nhận thức điều khá trở lên

-Tỷ lệ bé chuyên cần  các lớp đạt 95% trở lên

-Tỷ lệ bé ngoan của các lớp điều đạt 90% trở lên

- chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng

-Số trẻ được theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng  100%

-Số trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần trên 1 năm học đạt: 100%

-Trẻ PTBT............%  SDDV.................%  SDDN...............%

-Trẻ suy dinh dưỡng về chiều cao..........%

-Trẻ suy dinh dưỡng về cận nặng............%

-Số giáo viên đạt giỏi:16 đ/c

-Số giáo viên đạt khá: 2 đ/c

-Số giáo viên đạt yêu cầu:

-Số giáo viên chưa đạt yêu cầu:

5.3 Danh hiệu thi đua:

-Xếp loại hồ sơ về chuyên môn: tốt

-Xếp loại giảng dạy từ khá trở lên

- Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: tốt

* Đăng ký thi đua danh hiệu cá nhân:

1. Lao Thị Loan                 : LĐTT                         

2. Hoàng Thị Chinh           : LĐTT

3. Lương Thị Điều             : LĐTT                          

4. Nguyễn Thị Thắm         : LĐTT                         

5. Trần Thị Chinh              : LĐTT                           

6. Triệu Thị Thanh            : LĐTT                          

7. Nguyễn Thị Kim Cúc    : CSTĐ                          

8. Nông Thị Thuận            : LĐTT                          

9. Bế Thị Điệp                   : LĐTT                          

10. Nguyễn Thị Hồng        : LĐTT

11. Lương Thị Kiều           : CSTĐ

12. Phan Thị Út Hường     : LĐTT

13. Hà Thị Thùy                : CSTĐ

14. Nịnh Thị Ngân            : LĐTT

15.Vương T Ngọc Ánh     : LĐTT

16. Phan Thị Mến             : LĐTT

17. Nguyễn Thị Phương   : LĐTT

18. Hoàng Thị Vân           : HTNV    

19. Hoàng Thị Khánh Ly  : HTNV                         

 

- Tên sang kiến kinh nghiệm với chiến sỹ thi đua

1/Lương Thị Kiều:.................................................................................................

……………………………………………………………………………………..

2/Hà Thị Thùy ..................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………......

3/Lê Thị Kim Cúc .................................................................................................................................. 

…..............................................................................................................................

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Tổ trưởng chuyên môn quản lý và chỉ đạo tổ viên của mình thực hiện đúng quy chế chuyên môn, ra vào lớp đúng giờ soạn bài trước khi đến lớp, nghi chép sổ sách đầy đủ các nội dung của buổi họp, buổi chuyên đề ,hoặc sinh hoạt chuyên môn,

- Tổ trưởng lên kế hoạch lịch sinh hoạt chuyên môn, phân công tổ viện dạy chuyên đề tháng 2 lần, lần lượt từng tổ viên tham gia giảng dạy chuyên đề, kiểm tra thường xuyên, dịnh kỳ theo tháng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH(Kiến nghị đề xuất)

- Đề xuất với cá nhân trong tổ:Với các cá nhân trong tổ thực hiện tốt quy chế chuyên môn, ra vào lớp đúng giờ, soạn bài đầy đủ trước khi dến lớp, không cắt xén chương trình, làm đồ dùng, đồ chơi dạy học

-Với BGH: Tham mưu với lãnh đạo xã để tu sửa về cơ sở vất chất để vào học cho thuận lợi hơn.

-Tích cực đi thăn lớp dự giờ để rút kinh nghiệm cho giáo viên, Đối với trường: Nên xây dựng thư viện bạn đọc góp giáo viên có tư liệu tham khảo trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy. Nhà trường nên cung cấp trang thiết bị dạy học đến tận lớp GV như nối mạng internet, đèn chiếu propector, màng hình rộng để GV áp dụng CNTT  phục vụ chất lượng học tập của trẻ .

-Với địa phương: Phối hợp với phụ  huynh cần quan tân hơn nữa đến con em mình, xã hội hóa để hoàn thiện hơn nữa về cơ sở vật chất.

 

 

 

V. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

                                    THÁNG 8 - 2016

stt

Nội dung trọng tâm

Cần thực hiện nội dung trọng tâm

Người thực hiện

Bổ sung

1

Vận động trẻ

Vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp học

Giáo viên

 

2

Chuẩn bị cơ sở chất chất

Lao động xung quanh lớp học

Giáo viên, phụ huynh

 

3

Chuẩn bị cơ sở chất chất

Lao động xung quanh lớp học, tu sửa cơ sở vật chất để chuẩn bị vào học

Giáo viên phụ huynh

 

4

Chuyên môn

Tập huấn về chuyên môn của phòng giáo dục và của trường triển khai.

Lên kế hoạch năm và duyệt kế hoạch năm với chuyên môn nhà trường

Giáo viên

 

 

THÁNG 9 - 2016

stt

Nội dung trọng tâm

Công việc cụ thể

Người thực hiện

Bổ sung

1

Vận động trẻ

- Vận động trẻ trong độ tuổi đến lớp

Giáo viên

 

2

Chuyên môn

-Làm kế hoạc theo đúng độ tuổi mà nhà trường đã phân công, không, cắt xén chương trình, soạn bài đầy đủ trước khi đến lớp, ra vào lớp đúng giờ

Giáo viên

 

3

Sức khỏe trẻ em

Phối hợp với y tế cân đo và chấm biểu dồ theo tháng, quý

Giáo viên, y tế

 

4

Dinh dưỡng

Đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ, chế biến sạch sẽ, ngon, không cắt giảm thực phẩm

Giáo viên nuôi

 

 

                                     THÁNG 10 – 2016

stt

Nội dung trọng tâm

Công việc cụ thể

Người thực hiện

Bổ sung

1

Vận động trẻ

- Vận động trẻ trong độ tuổi đến lớp

Giáo viên

 

2

Chuyên môn

-Làm kế hoạc theo đúng độ tuổi mà nhà trường đã phân công, không, cắt Xén chương trình, soạn bài đầy đủ trước khi đến lớp, ra vào lớp đúng giờ, chuẩn bị tốt cho hội thi Gvdg cấp trường và chuyên đềđồ dùng đồ chơi tự tạo.

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chuyên môn

Kiểm tra đánh giáo xếp loại giáo viên, của tổ viên 6 tiết

Tổ trưởng 4 tiết. tổ phó 2 tiết

 

4

Tuyên truyền

-Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung tuyên truyền của tháng đó

 

-Giáo viên

 

5

Sinh hoạt chuyên môn

Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ 2 tiết vào tuần 1 và tuần 3

Giáo viên

 

 

 

 

 

                                      

THÁNG 11 – 2015

 

stt

Nội dung trọng tâm

Công việc cụ thể

Người thực hiện

Bổ sung

1

Vận động trẻ

- Vận động trẻ trong độ tuổi đến lớp

-Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung tuyên truyền của tháng đó

Giáo viên

 

-Giáo viên

 

2

Chuyên môn

-Làm kế hoạc theo đúng độ tuổi mà nhà trường đã phân công, không, cắt Xén chương trình, soạn bài đầy đủ trước khi đến lớp, ra vào lớp đúng giờ

Giáo viên

 

3

Chuyên môn

Tiếp tục theo dõi và đánh giá các mục tiêu phát triển trong 5 lĩnh vực nộp về nhà trường

 

 

 

Sinh hoạt chuyên môn

Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ 2 tiết vào tuần 1 và tuần 3 đánh giá xếp loại

Giáo viên

 

4

Chuyên môn

Kiểm tra hồ sơ sổ sách và tiết dạy của tổ viên 6 tiết trên/ tháng

Tổ trưởng 4 tiết, tổ phó 2 tiết

 

5

chuyên môn

dự giờ đ/c nào còn yếu

Tổ trưởng

Tổ phó

 

 

 

                                               THÁNG 12 - 2016

 

stt

Nội dung trọng tâm

Công việc cụ thể

Người thực hiện

Bổ sung

1

Vận động trẻ

- Vận động trẻ trong độ tuổi đến lớp

 

Giáo viên

 

-Giáo viên

 

2

Chuyên môn

-Làm kế hoạc theo đúng độ tuổi mà nhà trường đã phân công, không, cắt Xén chương trình, soạn bài đầy đủ trước khi đến lớp, ra vào lớp đúng giờ

Giáo viên

 

3

Sức khỏe trẻ em

Phối hợp với y tế nhà trường để cân đo, chấm biểu đồ và khám sức khỏe định kỳ cho trẻ

Y tế, giáo viên

 

 

Sinh hoạt chuyên môn

Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ 2 tiết vào tuần 1 và tuần 3 tháng

-Đánh giá xếp loại

Giáo viên

 

 

-Tổ trưởng

 

4

Chuyên môn

Kiểm tra hồ sơ sổ sách và tiết dạy của tổ viên 6 tiết trên/ tháng

Tổ trưởng 4 tiết, tổ phó 2 tiết

Tổ trưởng, tổ phó

5

Chuyên môn

-Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung tuyên truyền

 

-Giáo viên

 

                                          

                                          THÁNG 1 - 2017

 

stt

Nội dung trọng tâm

Công việc cụ thể

Người thực hiện

Bổ sung

1

Vận động trẻ

- Vận động trẻ trong độ tuổi đến lớp

Giáo viên

 

2

Chuyên môn

-Làm kế hoạc theo đúng độ tuổi mà nhà trường, theo đúng chương trình đã phân công, không, cắt Xén chương trình, soạn bài đầy đủ trước khi đến lớp, ra vào lớp đúng giờ, yêu nghề mến trẻ

Chuẩn bị cho hội thi ‘Bé vui hội xuân”

-Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung tuyên truyền của tháng đó

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

 

3

Sức khỏe trẻ em

Phối hợp với y tế nhà trường để cân đo, chấm biểu đồ và khám sức khỏe định kỳ cho trẻ

Y tế, giáo viên

 

 

Sinh hoạt chuyên môn

-Dự chuyên đề tổ 2 tiết

-Đánh giá xếp loại

Giáo viên

-Tổ trưởng

 

4

Chuyên môn

Kiểm tra hồ sơ sổ sách và tiết dạy của tổ viên 6 tiết trên/ tháng

Tổ trưởng 4 tiết, tổ phó 2 tiết

Tổ trưởng, tổ phó

5

Tuyên truyền

-Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung tuyên truyền của tháng đó

Giáo viên

 

 

                                                  THÁNG 2 – 2017

stt

Nội dung trọng tâm

Công việc cụ thể

Người thực hiện

Bổ sung

1

Vận động trẻ

- Vận động trẻ trong độ tuổi đến lớp

Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung tuyên truyền của tháng đó

Giáo viên

 

2

Chuyên môn

-Làm kế hoạc theo đúng độ tuổi mà nhà trường, theo đúng chương trình đã phân công, không, cắt Xén chương trình, soạn bài đầy đủ trước khi đến lớp, ra vào lớp đúng giờ, yêu nghề mến trẻ

Giáo viên

 

3

Sinh hoạt chuyên môn

Dự chuyên đề tổ 2 tiết

-Đánh giáo xếp loại

Giáo viên

-Tổ trưởng

 

4

Chuyên môn

Kiểm tra hồ sơ sổ sách và tiết dạy của tổ viên 6 tiết trên/ tháng

Tổ trưởng 4 tiết, tổ phó 2 tiết

Tổ trưởng, tổ phó

5

chuyên môn

-Dự giờ đ/c nào còn yếu

 

Tổ trưởng

Tổ phó

 

 

                                                 

                                         THÁNG 3 - 2016

 

stt

Nội dung trọng tâm

Công việc cụ thể

Người thực hiện

Bổ sung

1

Vận động trẻ

- Vận động trẻ trong độ tuổi đến lớp

Giáo viên

 

2

Chuyên môn

-Làm kế hoạc theo đúng độ tuổi mà nhà trường, theo đúng chương trình đã phân công, không, cắt Xén chương trình, soạn bài đầy đủ trước khi đến lớp, ra vào lớp đúng giờ, yêu nghề mến trẻ

Giáo viên

 

3

Tuyên truyền

Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung tuyên truyền của tháng đó

Giáo viên

 

 

Sinh hoạt chuyên môn

Dự chuyên đề tổ 2 tiết

-Đánh giáo xếp loại

Tổ viên

-Tổ trưởng

 

4

Chuyên môn

Kiểm tra hồ sơ sổ sách và tiết dạy của tổ viên 6 tiết trên/ tháng

Tổ trưởng 4 tiết, tổ phó 2 tiết

 

5

Sức khỏe trẻ

-Kết hợp với y tế xã, y tế trường, khám và cân đo, chấm biểu đồ sức khỏe của trẻ.

Giáo viên, y tế.

 

 

                                                     THÁNG 4 – 2017

 

stt

Nội dung trọng tâm

Công việc cụ thể

Người thực hiện

Bổ sung

1

Vận động trẻ

Đi học đầy đủ, đúng giờ

 

Giáo viên

 

2

Chuyên môn

-Làm kế hoạc theo đúng độ tuổi mà nhà trường, theo đúng chương trình đã phân công, không, cắt Xén chương trình, soạn bài đầy đủ trước khi đến lớp, ra vào lớp đúng giờ, yêu nghề mến trẻ

Giáo viên

 

3

Tuyên truyền

Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung tuyên truyền của tháng đó

Giáo viên

 

 

Sinh hoạt chuyên môn

Dự chuyên đề tổ 2 tiết

-Đánh giá xếp loại

-Giáo viên

-Tổ trưởng

 

4

Chuyên môn

Kiểm tra hồ sơ sổ sách và tiết dạy của tổ viên 6 tiết / tháng

Tổ trưởng 4 tiết, tổ phó 2 tiết

 

5

Chuyên môn

-Dự giờ cho đ/c nào còn yếu

 

-Tổ trưởng

-Tổ phó

 

                                             

                                                    THÁNG 5 – 2017

stt

Nội dung trọng tâm

Công việc cụ thể

Người thực hiện

Bổ sung

1

Vận động trẻ

Đi học đầy đủ, đúng giờ

 

Giáo viên

 

2

Chuyên môn

-Làm kế hoạc theo đúng độ tuổi mà nhà trường, theo đúng chương trình đã phân công, không, cắt Xén chương trình, soạn bài đầy đủ trước khi đến lớp, ra vào lớp đúng giờ, yêu nghề mến trẻ

Giáo viên

 

3

 

Đánh giáo xếp loại trẻ các độ tuổi nộp về nhà trường

Giáo viên, học sinh

 

 

Sinh hoạt chuyên môn

Dự chuyên đề tổ 1 tiết

-Đánh giáo xếp loại

-Giáo viên

-Tổ trưởng

 

4

Chuyên môn

Kiểm tra hồ sơ sổ sách và tiết dạy của tổ viên 6 tiết trên/ tháng

Tổ trưởng 4 tiết, tổ phó 2 tiết

 

5

Chuyên môn

 

-Dự giờ cho đ/c nào còn yếu

 

Tổ trưởng

Tổ phó

 

 

 

Liên Minh ngày 01 tháng 08 năm 2016

                                                                                    TTCM

 

 

 

                                                                        Vương Thị Ngọc Ánh

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến xét duyệt của nhà trường

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin
Nguồn: mnlienminh.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 6
Tháng 06 : 180
Năm 2021 : 1.911